Beter presteren

Beter presteren

Hier ziet u het rooster van de extra uren die wij geven:

BP_gym_rooster

Muziek
Net als vorig jaar krijgen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 extra muziekles.
En dit jaar wordt ook dat verzorgd door juf Achsa Boontjes.
We gebruiken hierbij de site van Zangexpress.nl 

Regels voor Beter Presteren:
Hou je aan de schoolregels. Doe je dat niet, dan volgt een gele kaart (waarschuwing)
Doe je extra je best dan verdien je voor je groep een groene kaart.

Leren Loont
In het kader van onderwijsverbetering van de Gemeente Rotterdam nemen wij deel aan het project: Leren Loont!
Structureel gaan kinderen 6 uur per week langer naar school. In die extra uren is er veel extra aandacht voor rekenen en taalonderwijs.
Daarnaast bieden we activiteiten die de sociale en creatieve mogelijkheden van kinderen verbreedt.
Dit alles bieden we in een continurooster waarbij externe aanbieders betrokken zijn.

Taakverdeling
De directie verzorgt samen met de bouwcoördinatoren de organisatie van de lessen.
Ook is er een interne BP-coördinator. Deze rol wordt vervuld door Maria Azrioual.
Zij is tevens onderbouwcoördinator en leerkracht van groep 1C.
Zij regelt de organisatie binnen de school (met het team) wat betreft Beter Presteren.

Kunst
Juf Ansjel geeft prachtige kunstlessen aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Steeds is er nieuw thema aan de beurt. Je leert kijken en je gevoel naar buiten brengen.

Begeleidspelen
Vanaf dit school jaar zetten we, tijdens het begeleidspelen, TOS in bij alle groepen.
TOS biedt de kinderen dus vier dagen in de week van 11.30-12.00 uur (kleuters)
en van 12.15-13.00 uur (groepen 6 t/m 8) en van 13.00-13.30 uur (groepen 3,4 en 5) leuke en afwisselende spellen aan.

Lekker fit
De Akker is een Lekker Fit school. Wat inhoud dat alle kinderen extra gym hebben. Ook de kleuters zijn lekker fit.
Meester Arno geeft op maandag de kleuters een Lekker fitte les.

Engels
Met ingang van januari 2017 worden de lessen van Zaken (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie) gegeven door de eigen juf van de groep
Engels wordt gegeven door juf Amanda die heel goed Engels spreekt (en in de les alleen Engels praat)
Zij werkt ook op de Elout. Hierboven ziet u haar rooster.