Ko Groot en Klein

Ko-thuis en OverStap-thuis

De ouders van groep 1,2 en 3 zijn iedere week welkom bij juf Daniëlle of juf Nürsel.

U kunt een speciale site bezoeken van onze leesmethode op www.veiliglerenlezen.nl

U kunt materiaal lenen bij juf Nürsel om samen met uw kind te oefenen. De kinderen van groep 1 en 2 leren heel veel over Ko.
Juf Nürsel maakt voor u allemaal leuke plannetjes om thuis te doen met uw kind. Maak een afspraak met juf Nürsel. Zij zal u graag uitleggen hoe het werkt.
Uw kind leert meer en beter wanneer u meedoet met Ko-thuis of met OverStap-thuis.

Zie ook: www.ikenko.nl

Voor de peuters is er Puk, hieronder afgebeeld als vriendje van Ko.

 

thema: Groot en klein   (maart 2018)

De begrippen groot en klein behoren tot de basiswoordenschat van kinderen. Bovendien spreken deze begrippen tot de verbeelding van jonge kinderen. Al op jonge leeftijd vinden ze het boeiend te meten en te vergelijken. Olifanten, tijgers en giraffen in de dierentuin zijn zo groot dat ze in de dierentuin in een kooi moeten. Maar naar een mug, vlieg of wesp moet je echt gaan zoeken met een vergrootglas.

           

 

Themawoorden   Groot en klein     Groep 1

Zelfstandige naamwoorden

de gieter                         de papegaai                     de baby
de giraffe                        de beschuit met muisjes   de kooi
de tijger                          de bloem                        de leeuw
de tweeling                      de lente                          de vis
het dier                           de dierentuin                  de muis
de dobbelsteen                 het nijlpaard                    de film
de olifant

Werkwoorden

aanraken                         lukken                             ruiken
schrikken                        oppassen (babysitten)       brullen
opsluiten                         water geven                    groeien
piepen                            grommen                        zeggen
leren                              praten

Overige woorden

alleen                             eerst                               geboren
overal                             groot-groter-grootst          bang
hoeveel                           veel                                daarna
klein-kleiner-kleinst           weinig                            dan
echt

Extra woorden

het muisje                       de tralie                          het hondje
jongste                           oudste                            de kom
het papegaaitje                 het leeuwtje                    plassen
poepen                            het visje                          het poesje
wegjagen                         de luier                           het tijgertje

 

Themawoorden          Groot en klein  Groep 2

Zelfstandige naamwoorden

de aarde                         de pit                            de (bloem)bol
de mier                           de wesp                          het woord
de worm                          het zaadje

Werkwoorden

begrijpen                        ontsnappen                     bloeien
verstaan                         zaaien                            planten

Overige woorden

ongeveer                         allergrootst                      allerkleinst
groot-groter-grootst          slim                                als…dan
groter dan…                     tegelijk                           klein-kleiner-kleinst
dan                                kleiner dan…                   nergens

Extra woorden

bedoelen                         het oerwoud                    de tuinkers
de hyacint                       op handen en voeten        de tuinman
het vergrootglas                vergroten                        verzorgen
de lengte                         de loep                           stel je voor!
de wijsvinger                   de middelvinger               de zonnebloem