Ko bij mij thuis

KO-THEMA

Ko-thuis en OverStap-thuis
De ouders van groep 1,2 en 3 zijn iedere week welkom bij juf Nürsel.
U kunt een speciale site bezoeken van onze leesmethode op www.veiliglerenlezen.nl
U kunt materiaal lenen bij juf Nürsel om samen met uw kind te oefenen. De kinderen van groep 1 en 2 leren heel veel over Ko.
Juf Nürsel maakt voor u allemaal leuke plannetjes om thuis te doen met uw kind. Maak een afspraak met juf Nürsel. Zij zal u graag uitleggen hoe het werkt.
Uw kind leert meer en beter wanneer u meedoet met Ko-thuis of met OverStap-thuis.
Zie ook: www.ikenko.nl
Voor de peuters is er Puk, hieronder afgebeeld als vriendje van Ko.

thema: bij mij thuis
(september 2017)

Familie en thuis zijn de belangrijkste dingen in het leven van kleuters. In dit thema vergelijken en tekenen de kinderen familiefoto’s, ze praten over hun eigen familie en ze ontdekken hoeveel verschillende familieleden er zijn. Ze krijgen Ko thuis te logeren en vertellen aan de hand daarvan over het reilen en zeilen bij hen thuis. Zo realiseren ze zich dat ‘thuis’ niet bij iedereen hetzelfde is. Al is het maar omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt. Verder maken de kinderen in dit thema Ko’s huis gezellig, dwalen ze door het huis van Amina en bezoeken een reus. Ook gaan ze flink aan de schoonmaak. En natuurlijk vangen ze daarbij een heleboel spinnen.

Op 22 september zijn alle opa’s en oma’s van de kleuters welkom op school vanaf 14.00 uur om een half uur mee te spelen.

 

Themawoorden   Bij mij thuis  groep 1

 

Zelfstandige naamwoorden

de badkamer                   de bank (meubel)             de lamp                         
de stoel                          de bloem                         de mama/de moeder        
de stofzuiger                   de broer                          de naam                         
de oma                           de foto                           de tafel  
het fototoestel                 de opa                            de papa/de vader            
de televisie                      het huis                          het toilet/de wc  
de huis-/woonkamer         de slaapkamer                 de kamer                        
de spin                           de zus  

 

Werkwoorden

meegaan                         stofzuigen                       opletten                         
opruimen                        weggaan                         komen                 
opsteken (vinger)             logeren                           schoonmaken  

 

Overige woorden

achter                             jij                                   op  
beneden                          lief                                 bij                                 
stout                              boven                             thuis  
naast                              hoe heet…?                     uit  
ieder(e)                           ik                                   in                        
onder                            

 
Extra woorden

aanwijzen                        de sigaret                        de kruk                          
de speen                         de flat                             het televisieprogramma   
het fotoalbum                  de logé                           de vaas
de lolly                           de wandelstok                 de meubels  

 
 

Themawoorden   Bij mij thuis             groep 2

 

Zelfstandige naamwoorden

de knop                          de stekker              het stopcontact  
de familie                        de taal                   de oom                                   
de tante                          de gang                 de plaats (plek)                        
de vloer                          de zolder               het kleed                        

het spinnenweb     

        
Werkwoorden

aanzetten                        doen alsof             noemen                         
tillen                               drukken                 verstaan  
kennen                          

 
Overige woorden

sommige                         mee                      met z’n tweeën               
gezellig                           tussen                   natuurlijk                       
niemand                          verlegen                iemand                          
nu                                  vroeger                 zelf    
 

Extra woorden

het heimwee                    de nicht                 de camping                    
inrichten                         de dwerg               de lievelingsplek                      
de fotolijst                      de griezel                       
de hal                             de neef