Ko Papier hier!

Ko-thuis en OverStap-thuis
De ouders van groep 1,2 en 3 zijn iedere week welkom bij juf Nürsel.
U kunt een speciale site bezoeken van onze leesmethode op www.veiliglerenlezen.nl
U kunt materiaal lenen bij juf Nürsel om samen met uw kind te oefenen. De kinderen van groep 1 en 2 leren heel veel over Ko.
Juf Nürsel maakt voor u allemaal leuke plannetjes om thuis te doen met uw kind. Maak een afspraak met juf Nürsel. Zij zal u graag uitleggen hoe het werkt.
Uw kind leert meer en beter wanneer u meedoet met Ko-thuis of met OverStap-thuis.
Zie ook: www.ikenko.nl
Voor de peuters is er Puk, hieronder afgebeeld als vriendje van Ko.

thema: Papier hier !   (oktober 2018)

Wie leest, belandt in een andere wereld. Wie leest, vergeet de tijd. In dit thema zijn kleuters actief bezig met boeken en klokken, met papier en tijd.

Ze spelen bibliotheek en lezen de krant. Ze tekenen met carbonpapier tussen twee vellen, plakken voelboekjes en maken persoonlijke dagboekjes.

Ook kijken ze naar de klok en doen ze spelletjes om te ervaren hoe lang een minuut duurt. Bovendien worden ze zich bewust van het ritme van dag en nacht. Want alle dagelijkse dingen hebben een vaste volgorde. Van opstaan tot slapengaan.

 

Themawoorden   Papier hier !     Groep 1

Zelfstandige naamwoorden

het kruisje                     de streep                        de bibliotheek
de tekening                   de bladzijde                     het boek
de maan                        het wc-/toiletpapier           de dag
de foto                           de nacht                          het vel (papier)
het papier                      het verhaal                      het plaatje
de kast                         de plank                          het woord
de klas                         de zon                            de klok
de krant                        de ster

Werkwoorden

beginnen                       meenemen                      schrijven
lezen                            voelen

Overige woorden

laat
altijd                                 middag/’s middags           avond/’s avonds
morgen/’s morgens          nacht/’s nachts             te laat
breed                               nooit                       toen
daarna                             nu tussen
ochtend/’s ochtends         vroeg                       eerst

 

Extra woorden

de prop                           hoog                              het konijn
dik                                   laag                                dun
het monster                    de egel                           het nietje
wakker worden                de paperclip

 

Themawoorden          Papier hier !     Groep 2

Zelfstandige naamwoorden

de achterkant                            de letter                de lijn
de tijd                                      de minuut              het uur
het gat (opening)                      het karton             de voorkant
het schrift                                de stapel

 

Werkwoorden
gebeuren                                  oprapen                terugbrengen
lenen                                       oprollen                terugkomen
schijnen

Overige woorden
als… dan                                  saai                       smal
spannend                                 bovenste               dan
onderste                                  waar… vandaan      glad
op tijd                                     wanneer                hoe laat is het?
ruw

 

Extra woorden
achterstevoren                         het heimwee          apart
de reep (papier)                        de boete               schuren
de datum                                 de kopie                het spiegelschrift
de (mane)straal                         het toneelstuk        de goudvis