Ko – Waar is ?

KO-THEMA

Ko-thuis en OverStap-thuis
De ouders van groep 1,2 en 3 zijn iedere week welkom bij juf Nürsel.
U kunt een speciale site bezoeken van onze leesmethode op www.veiliglerenlezen.nl
U kunt materiaal lenen bij juf Nürsel om samen met uw kind te oefenen. De kinderen van groep 1 en 2 leren heel veel over Ko.
Juf Nürsel maakt voor u allemaal leuke plannetjes om thuis te doen met uw kind. Maak een afspraak met juf Nürsel. Zij zal u graag uitleggen hoe het werkt.
Uw kind leert meer en beter wanneer u meedoet met Ko-thuis of met OverStap-thuis.
Zie ook: www.ikenko.nl
Voor de peuters is er Puk, hieronder afgebeeld als vriendje van Ko.

          Afbeeldingsresultaat voor waar is

Thema: Waar is….?  (januari 2019)

Thuis is voor kleuters een veilige haven. Met eigen familie, een eigen kamer, eigen spulletjes. Dit alles verandert abrupt, als kleuters gaan verhuizen. Of als ze verdwalen en hun huis niet meer kunnen vinden. Of als er wordt ingebroken en iemand hun spulletjes meeneemt.
In dit thema zijn de kinderen vooral op zoek. Ze zoeken een rondfladderende vlinder, zoeken weggelopen huisdieren, zoeken samen met de politie naar verdwenen spullen, zoeken een dief en zoeken naar sporen. In het knieboekverhaal helpen ze een meisje dat haar moeder zoekt en in een andere activiteit een slak die zijn huisje kwijt is. Maar ze zijn ook erg druk met Ko’s verhuizing. Ze pakken zijn verhuisdozen in, bouwen een nieuw huis voor hem en maken, net zoals Ko, een naamkaartje voor zichzelf. Zo kunnen ze tenminste altijd weer thuiskomen!

Themawoorden   Waar is…..?     Groep 1

 

de achternaam                          de badkamer                             de straat

het cijfer                                   het telefoonnummer                  de dief

de poes                                    de tuin                                     De doos

de politieagent                          de tuin                                     het gordijn

de rug                                      de vlinder                                 de hond

de vogel                                   de keuken                                 de voornaam

de kikker                                  de slaapkamer                          de muur

de spullen

 

blaffen                                     bouwen                                    verhuizen

weglopen                                 verliezen/verloren                     weten

opbellen                                   verstoppen                               wonen

schrikken                                  weten                                       zien

vinden                                      zoeken

 

 

achter                                      lang-langer                               tussen

naast                                        ver (weg)                                 dichtbij

nieuw (anders)                          voor                                         onder

waar                                        op                                            weg (verdwenen)

in                                            welk                                         kort-korter

overal

 

 

Paraplu woorden:

 

Het huis:              

De badkamer                   De stad:       De straat

De keuken                                          Het cijfer

De schuur                                           Weglopen

De slaapkamer                                    De weg kwijt zijn

De muur

 

De tuin:                

De vlinder

De vogel

De kikker

De hond

De slak

 

De politieagent:    

De dief

De doos

Schrikken

verstoppen

 

 

Themawoorden          Waar is….. ?  Groep 2

 

de nek                                     de stad                           de pijl

het plein                                   de schildpad                    de schuur

de wang                                   de kin                             de slak

 

te voorschijn komen                  de weg kwijt zijn

iets kwijt zijn                             stelen/gestolen

 

lang-langer -langst                    dat                                 deze

verlegen                                   die                                  dit

op zoek naar                             kort-korter-kortst

 

Paraplu woorden:

 

 

 

Alle themawoorden   waar is

 

Zelfstandige naamwoorden

de achternaam                          de nek                                     de stad
de badkamer                            de pijl                                      de straat
het cijfer                                  het plein                                   het telefoonnummer

de dief                                     de poes                                    de tuin

de doos                                    de politieagent                          de vlinder

het gordijn                                de rug                                      de vogel

de hond                                   de schildpad                             de voornaam

de keuken                                de schuur                                 de wang

de kikker                                  de slaapkamer

de kin                                      de slak

de muur                                   de spullen

 

Werkwoorden

blaffen                                     tevoorschijn komen                   weglopen

bouwen                                    verhuizen                                 weten

(iets) kwijt (zijn)                       verliezen-verloren                     wonen

Opbellen                                   verstoppen                               zien

schrikken                                 vinden (terug)                           zoeken

stelen-gestolen                         de weg kwijt zijn

 

Overige woorden

achter                                      lang-langer-langst                     tussen

dat                                           naast                                       ver (weg)

deze                                        nergens                                    verlegen

dichtbij                                     nieuw (anders)                         voor

die                                           onder                                       waar

dit                                            op                                            weg (verdwenen)

in                                             op zoek naar                            welk

kort-korter-kortst                      overal

 

Extra woorden

het adres                                  het huisdier                              het spoor

de boodschappen                      inrichten                                   de vensterbank

door elkaar                               de knuffel                                 verdwalen

fladderen                                  kruipen                                    verkeerd

de flat                                      laag                                         de vleugel

gewend                                    landen                                      volgen

handig                                      het poppenhuis                         het waterpistool

hoog                                        rennen                                     wiegen

 

Rekentaal

Achter                                      in                                             ook

de andere kant                         die kant                                    precies

bijna                                        licht-lichter-lichtst                      rechts

beneden                                   links                                         van je af

boven                                      meer                                        voor

daar                                         naar je toe                               waar

een-tien                                   naast                                       wegen

eerste (tweede, derde enz.)       nog (één)                                 welke kant

evenveel                                  onder                                       even zwaar

hoeveel                                    op                                            zwaar-zwaarder-zwaarst