Rapporten

Rapporten

Het rapport ophalen in het schooljaar 2018-2019

Op drie dinsdagen is er weer een rapportenmiddag. U kunt dan praten met de leerkracht van uw kind. Ook de Interne Begeleiders, Corine Schemkes of juf Helma Verhage kunnen u te woord staan. Tenslotte kunt u ook bij de directie van de school terecht of bij onze SchoolMaatschappelijk Werkster. Op deze dag bent u op school welkom om over het rapport te praten, u krijgt meestal een tijd van 10 minuten toegewezen.

Hierbij nodigen wij alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze school uit om op

DINSDAG 27 november aanstaande op afspraak op de rapportenbespreking te komen.

Het is van groot belang dat u het rapport over de afgelopen periode met de leerkracht bespreekt. U wordt verwacht in de klas van uw kind.
Ook de leerkrachten die uw kind eventueel extra les geven, staan u graag te woord.
Wij hebben als team afgesproken dat alleen de ouders die naar de rapportenavond komen het rapport van hun kind meekrijgen. U kunt het direct meenemen om het thuis nog eens rustig te kunnen bekijken en om het met uw kind te kunnen bespreken. Er is ook een rapport gemaakt voor alle kleuters.

Het liefst ontvangen wij u tussen…… en ………­uur in groep….
(zie de ingevulde tijden op de brief bij Akkernieuws)

Wilt u het de juf of meester melden als u verhinderd bent om te komen s.v.p.

Als er grote problemen zijn met uw kind maken we een aparte afspraak. Het is de bedoeling dat het gesprek over het rapport ongeveer 10 minuten duurt.

Wij verzoeken u vriendelijk geen kinderen mee te brengen naar het gesprek. Maar de kinderen van groep 3 tot en met 8 wél ! Zij kunnen zelf meepraten.

Vriendelijke groeten van de meesters en juffen van CBS “de Akker”